Takaisin

Internetin .fi-tunnukset jopa viideksi vuodeksi

Internetin .fi-tunnukset jopa viideksi vuodeksi

Tiedote 19.03.2009 13.15 fi sv

Suomalaisen .fi-verkkotunnuspäätteen voimassaoloa esitetään pidennettäväksi viiteen vuoteen.

Hallitus esitti verkkotunnuslain muuttamista 19. maaliskuuta. Ehdotukseen sisältyy myös tunnusten karenssiajan lyhentäminen yhdeksi kuukaudeksi.

Suomalaisen .fi-tunnuksen voi tällä hetkellä varata korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Verkkotunnuslakia esitetään muutettavaksi siten, että Viestintävirasto voisi tarjota jatkossa yhden, kolmen ja viiden vuoden voimassaoloaikoja. Viiden vuoden enimmäisvoimassaolo koskisi myös jo myönnettyjen tunnusten uusimista.

Verkkotunnusten käytöstä poistaminen noudattaisi lainmuutoksen myötä samaa käytäntöä kuin muissa maissa. Kolmen kuukauden karenssiaika lyhennettäisiin yhdeksi kuukaudeksi.

Kuten nykyisinkin, verkkotunnuksen haltijalle ilmoitettaisiin tunnuksen vanhenemisesta kirjeitse kaksi kuukautta ennen voimassaolon päättymistä. Lisäksi tunnuksen haltija saisi muistutuksen asiasta kaksi kertaa sähköpostitse.

Hallitus esittää, että lainmuutos tulisi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty.


Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, puh. (09) 160 28391 tai 040 500 0817