null ITF:n haasteena taantuman vaikutukset liikennesektorille

ITF:n haasteena taantuman vaikutukset liikennesektorille

Uutinen 26.05.2009 11.55 fi

Kansainvälinen liikennefoorumi ITF kokoontuu 26. - 29. toukokuuta toisen kerran Saksan Leipzigissa. Suomesta kokoukseen osallistuu liikenneministeri Anu Vehviläinen. Foorumi on perustettu lisäämään liikennepolitiikan päättäjien sekä yritys- ja tiedemaailman yhteistyötä.

Foorumin tämän vuoden pääkysymyksinä ovat, miten nykyinen talouden taantuma vaikuttaa liikennesektorin toimintaan, mitä poliittisia keinoja tarvitaan ja miten talouden taantuma vaikuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen?

Ministerien foorumin aiheena on julkisen ja yksityisen rahoituksen rooli liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa sekä kuljetusketjujen parantaminen.

Foorumin yhteydessä järjestetään myös useita eri työpajoja, joiden teemoina ovat eri liikennemuotojen kehittäminen uuden talouden tarpeisiin sekä liikenteen sosiaaliset vaikutukset.

Liikennefoorumi ei ole päätöksentekoelin vaan tavoite on toimia kaikki liikennemuodot yhdistävänä kattotapahtumana, jossa poliittiset päättäjät, järjestöt, yritykset ja tiedemaailma voivat vapaasti vaihtaa tietoja ja näkemyksiä.

Horisontaaleissa asioissa, kuten ympäristökysymyksissä, eri liikennemuodoilla ei ole tähän mennessä ollut luontevaa yhteistyöelintä, vaan aiheita on käsitelty kunkin liikennemuodon omilla kansainvälisillä areenoilla.

ITF perustettiin Euroopan liikenneministerikonferenssin CEMT:n seuraajaksi. Uudessa liikennefoorumissa on 52 jäsenmaata. ITF toimii OECD:n liittännäisorganisaatioina kuten CEMT aiemmin.


Foorumin puhujia ovat mm. liikennekomissaari Antonio Tajani, Yhdysvaltain liikenneministeri Raymond LaHood ja ranskalainen taloustieteilijä Jacques Attali.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jaana Heikkinen, puh. (09) 160 28592, tiedottaja Janne Hauta, puh. (09) 160 28322