Takaisin

Jäänmurron kilpailutus uudelleen käyntiin

Jäänmurron kilpailutus uudelleen käyntiin

Tiedote 09.01.2007 13.52 fi

Merenkulkulaitoksen tulee aloittaa välittömästi tarjouskilpailu tulevista jäänmurtopalveluista, esitetään liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa selvityksessä. Uuden kilpailutusjärjestelmän mukaisia palveluita alettaisiin tarjota noin kolmen vuoden kuluttua eli aikaisintaan vuoden 2010 lopusta lähtien.

Ennen uuden käytännön alkamista noudatetaan Merenkulkulaitoksen ja Varustamoliikelaitos Finstashipin välistä jäänmurtosopimusta, jonka ne solmivat 3. tammikuuta. Merenkulkulaitos osti tarvittavat jäänmurtopalvelut neuvottelumenettelyllä vuosiksi 2007-2008. Sopimusta voidaan pidentää vuoden 2011 alkuun.

Neuvottelumenettelyyn turvauduttiin, koska vuoden 2007 alkuun tähdätty jäänmurtopalvelujen kilpailun avaaminen epäonnistui. Kesäkuussa 2006 järjestetyssä tarjouskilpailussa Merenkulkulaitos ei saanut kuin kaksi tarjousta Varustamoliikelaitokselta.

Selvityksessä ehdotetaan kaksivaiheista kilpailutusta. Varustamoliikelaitoksen omistamien viiden perinteisen jäänmurtajan käytöstä solmittaisiin pitkäaikainen, esimerkiksi 10 vuotta kestävä peruspalvelusopimus. Murtajat ovat Urho, Sisu, Otso, Kontio ja Voima.

Muiden palveluntarjoajien jäänmurtajia koskeva, uusi kilpailu tulisi avata mahdollisimman pikaisesti. Pitkällä siirtymäajalla pyrittäisiin varmistamaan, että Merenkulkulaitos saisi tarjouksia usealta palveluntuottajalta. Uusia murtajia voisi olla 2-4.

Selvityksen ehdottama kilpailujärjestelmä tavoittelee mahdollisimman suurta joustavuutta. Uutta on muun muassa ehdotus markkina-alueiden määrittelystä. Jäänmurto-ominaisuuksien ei tarvitsisi olla samat kaikilla alueilla; esimerkiksi Perämerellä ja Suomenlahdella voitaisiin soveltaa erilaisia kriteerejä.

Jäänmurtopalvelujen tilaaminen ja tuottaminen erotettiin toisistaan vuonna 2004, jolloin toteutettiin Merenkulkulaitoksen laaja uudistus. Uudistuksessa perustettiin Varustamoliikelaitos Finstaship, jonka yhdeksi tehtäväksi tuli jäänmurtopalvelujen tuottaminen.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman selvityksen jäänmurtopalvelujen hankintamenettelyn tehostamisesta laati Jukka Laaksovirta, Finnlinesin entinen varatoimitusjohtaja.


Lisätietoja:
osastopäällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
osastopäällikkö Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848