null Jäänmurtosopimuksen allekirjoitusvaltuutta haetaan

Jäänmurtosopimuksen allekirjoitusvaltuutta haetaan

Tiedote 06.03.2014 13.21 fi

Suomen ja Venäjän välistä Itämeren jäänmurtoyhteistyötä koskeva valtiosopimus on valmistumassa. Hallitus esitti 6.3., että Tasavallan presidentti myöntäisi liikenneministeri Merja Kyllöselle valtuudet allekirjoittaa maiden välisen jäänmurtoyhteistyösopimuksen.

Valtiosopimuksen tarkoituksena on edesauttaa laivaliikenteen sujumista Itämerellä, erityisesti Suomenlahdella, ja parantaa meriturvallisuutta etenkin pahoina jäätalvina. Sopimus mahdollistaisi jäänmurtoavustuksen pyytämisen toiselta osapuolelta silloin, kun sen oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä.

Sopimuksessa sovitaan siitä, miten jäänmurtoavustusta voidaan pyytää, miten avustamisen korvaamisesta sovitaan ja mitä normeja jäänmurtajien on avustustoiminnassaan noudatettava.

Jäänmurtoavustusta annettaisiin erillisen kaupallisen sopimuksen nojalla, jossa mää¬riteltäisiin se, miten jäänmurtoavustuksen kustannukset korvataan sekä jäänmurtoavustuksen yksi¬tyiskohtaiset ehdot.

Jos avustuspyyntö tulee venäläiseltä osapuolelta, Liikennevirasto tai jäänmurtoavustusta tarjoava yritys tekee kaupallisen sopi¬muksen Venäjän jäänmurtoavustuksesta vastaavan toimielimen kanssa.

Jäänmurtoavustusta antavat jäänmurtajat ja niiden miehistöt vapautetaan tulli-, raja- ja muista tarkastuksista, elleivät ne käy apua pyytäneen osapuolen valtion alueella olevassa satamassa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Minna Kivimäki 0295 34 2013, neuvotteleva virkamies Laura Aho 0295 34 2009