null Järnvägsprojekten framskrider – godkännandet av aktieägaravtalen för de två projektbolagen skjuts upp

Järnvägsprojekten framskrider – godkännandet av aktieägaravtalen för de två projektbolagen skjuts upp

Tiedote 15.03.2019 13.50 fi sv en

Järnväg (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet kan fortsätta beredningen av projektbolagen Finlandsbanan (Suomi-rata) och Entimmeståget till Åbo (Turun tunnin juna), men företagens aktieägaravtal ska godkännas av nästa regering.

I enlighet med detta är det också nästa regering som ska fatta beslut om att bilda de dotterbolag hos Nordiska Järnvägar Ab (Pohjolan Rautatiet Oy) som ska stå bakom Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo. Däremot kan Nordiska Järnvägar Ab bilda bolaget Rail Baltica, ett materielbolag och ett fastighetsbolag. Detta blev klart under en diskussion som kommunikationsminister Anne Berner förde med justitiekansler Tuomas Pöysti den 14 mars 2019.

Beredningen av järnvägsprojekten

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade den 1 februari 2019 kommunikationsministeriets förslag om att man för att utveckla järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och för att främja stora investeringar i spårtrafik bildar ett av staten helägt aktiebolag, som i sin tur i ett senare skede bildar ett antal dotterbolag.

Den 14 februari 2019 bildade kommunikationsministeriet i enlighet med statsrådets beslut aktiebolaget Nordiska Järnvägar Ab. Tills vidare har inga dotterbolag bildats.

Statsrådets allmänna sammanträde fattade den 21 februari 2019 beslut om att bemyndiga statsrådets kansli att tillföra Nordiska Järnvägar Ab kapital. Bolaget kapitaliserades den 28 februari 2019.

De pågående järnvägsprojekten har delvis drivits i samarbete med en del städer.

- Förhandlingarna om aktieägaravtal för dotterbolagen bakom Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo har redan slutförts med Helsingfors, Tammerfors, Vanda, Esbo och Åbo. Aktieägaravtalet för Finlandsbanan var öppet även för Tavastehus, Riihimäki och vissa andra städer, säger minister Berner.

- För staten och kommunerna hade finansieringen för att starta bolagen varit totalt 30 miljoner euro för Finlandsbanan och 20 miljoner euro för Entimmeståget till Åbo, konstaterar Berner.

Diskussion om Östbanan

Det var meningen att projektbolagsmodellen skulle tillämpas också för att snabba upp byggandet av Itärata (Östbanan).

- I fråga om Östbanan hade vi redan nått samförstånd med landskapsförbunden. Vi har också gjort framsteg i diskussionerna med vissa städer. Diskussioner har förts med Borgå, Kouvola, Villmanstrand, Imatra, Joensuu, S:t Michel, Pieksämäki, Kuopio, Idensalmi och Kajana, säger minister Berner.
 

Ytterligare information:

kommunikationsminister Anne Berner, intervjuförfrågningar kommunikationsdirektör Susanna Niinivaara, tfn 040 081 6187

överdirektör Juhapekka Ristola (tjänstemannaberedningen), tfn 040 078 8530