Takaisin

Jo puolen promillen humala näyttää lisäävän vesiliikenteen riskejä

Jo puolen promillen humala näyttää lisäävän vesiliikenteen riskejä

Tiedote 14.02.2005 12.28 fi

Jo noin puolen promillen humalatila näyttää heikentävän vesiliikenteessä kuljettajan ajokykyä sekä selviytymistä veneilyn turvallisuustehtävistä. Noin 0,4 - 0,6 promillen humalatila saattaa nostaa siten myös onnettomuusriskiä.

Tämä ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön Kansanterveyslaitokselta pyytämästä lausunnosta. Ministeriö on teettänyt selvityksen Onnettomuustutkintakeskuksen pyynnöstä.

Tammisaaressa heinäkuussa 2002 tapahtuneen veneonnettomuuden tutkintaselostuksen suosituksissa Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintalautakunta esitti, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittäisi, mikä vaikutus veneilyn turvallisuuteen olisi promillerajan alentamisella.

Kansanterveyslaitoksen lausunnossa viitataan alkoholin vaikutukseen tieliikenteessä, koska vaikutuksista vesiliikenteestä ei ole kovinkaan paljon tutkimustietoa. Tieliikenteessä tapaturmariski lisääntyy merkittävästi, kun veren alkoholipitoisuus ylittää 0,4 promillea. Yhden promillen humala lisää riskiä yli kymmenkertaiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö on toimittanut Kansanterveyslaitoksen lausunnon oikeusministeriöön, jonka toimialaan vesiliikenteen juopumusrajat kuuluvat.


Lisätietoja:

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325
merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490