Jokaisella on osansa toimivassa ja turvallisessa liikenteessä

Uutinen 03.10.2012 13.20 fi

Liikenneministeri Merja Kyllönen uskoo, että yhteistyö ja vastuullinen toiminta ovat avainasemassa liikenneturvallisuuden parantamisessa ja liikenteen ympäristövaikutusten vähentämisessä. Ministeri Kyllönen puhui Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin Vastuullinen liikenne -foorumissa 3. lokakuuta 2012.

Ministeri Kyllönen avasi tilaisuuden muistuttamalla, liikennepolitiikan päämäärä on turvata liikenteen toimivuus, pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta vähentämällä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Liikennepolitiikka on siten myös yhteiskuntapolitiikkaa ja haasteet monelta osin globaaleja.

Puheessaan ministeri Kyllönen peräänkuulutti laajaa yhteistyötä ja vastuullista toimintaa ja ulotti sanomansa koskemaan julkishallintoa, elinkeinoelämää ja kansalaisia. Liikennepoliittisessa selonteossa määriteltiin liikenteen visio, jossa vastuullisuus, liittyy paitsi yhteiskunnan vastuulliseen toimintaan, myös jokaisen liikenteen käyttäjän arkisiin valintoihin.

- Ei ole samantekevää, millaisia valintoja ihmiset liikenteessä tekevät. Valinnoilla on vaikutusta sekä ympäristöön, liikenneturvallisuuteen että liikenteen sujuvuuteen kaupunkiseuduilla, ministeri Kyllönen sanoi.

Ministeri Kyllönen nosti puheessaan esille myös hallinnon sisäisen yhteistyön, sekä hallinnon yhteistyön sidosryhmien kanssa.

- Vuorovaikutuksen kautta meillä on parhaat edellytykset sitouttaa ja sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja keinoihin näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Vain asioiden avoimella valmistelulla päätöksentekoon voidaan saada laaja yhteiskunnallinen näkemys ja tuki.

- Liikennealalla monet päätökset tehdään joko kansainvälisellä tasolla tai EU:ssa. Meidän kansallinen haaste onkin, kuinka pystymme vaikuttamaan päätöksentekoon mahdollisimman tehokkaasti ja aikaisessa vaiheessa. Tärkeimpiä kehityskohteita on yhtenäisen viestin hiominen kansallisella tasolla. Virkamiesvaikuttajien kuin sidosryhmäedustajien tulisi muistaa rakentava ja konkreettisiin ratkaisumalleihin perustuva lähestymistapa, kun pyrimme vaikuttamaan meitä koskeviin asioihin kansainvälisellä ja EU-tasolla.

- Liikenne on yhteispeliä, kun jokainen kantaa vastuunsa, voimme onnistua, tiivisti ministeri Kyllönen puheensa lopuksi.

Liikenteen turvallisuusviraston Vastuullinen liikenne - liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumissa käsiteltiin Suomen liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristöasioiden tämän hetkistä tilaa, suurimpia riskejä ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä.