Joukkoliikenne sitoutuu entistä tiukempiin ympäristötavoitteisiin

Tiedote 10.09.2008 13.25 fi sv

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ, TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TIEDOTTAVAT

Joukkoliikenteen energian kokonaiskulutusta pyritään vähentämään yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuosien 2001-2005 keskimääräiseen energiankulutukseen.

Uuden energiatehokkuussopimuksen ovat allekirjoittaneet liikenneministeri Anu Vehviläinen, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ja ympäristöministeri Paula Lehtomäki yhdessä joukkoliikennettä edustavien sopimuskumppaneiden kanssa.

Tiukentuneisiin ympäristötavoitteisiin ovat sitoutuneet bussien kauko- ja paikallisliikenne, Helsingin metro- ja raitioliikenne sekä uutena tulokkaana VR:n koko henkilöliikenne. Aiemmassa sopimuksessa oli mukana ainoastaan VR:n lähiliikenne.

Energiatehokkuussopimus on jatkoa aiemmalle, vuonna 2005 tehdylle joukkoliikenteen energiansäästösopimukselle.

Säästötavoite yhdeksän prosenttia
vuoteen 2016 mennessä

Energiatehokkuussopimuksen taustalla on EU:n energiapalveludirektiivi (2006/32/EY). Direktiivi edellyttää vuosina 2008-2016 toimia, joilla pyritään yhdeksän prosentin ohjeelliseen energiansäästötavoitteeseen vuonna 2016 päästökaupan ulkopuolisilla toimialoilla. Tavoite lasketaan vuosien 2001-2005 keskimääräisestä energiankulutuksesta.

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksella pyritään osaltaan varmistamaan, että mm. energianpalveludirektiivin mukaiset säästötavoitteet saavutetaan. Liikenteen osuus säästötalkoista on noin neljännes. Joukkoliikenteessä tavoitteet merkitsevät yhteensä 254 gigawattitunnin (GWh) vähennystä energiankulutukseen.

Keskeistä energiankulutuksen ja
päästöjen seuranta

Joukkoliikenteen sopimuksessa otetaan tänä vuonna käyttöön myös uusi seurantajärjestelmä. Se on työkalu joukkoliikennettä harjoittavien yritysten energiankulutuksen, päästöjen sekä energiantehokkuustoimien seurantaan ja vuosittaiseen raportointiin. Työkalun avulla yritys voi seurata omien ajoneuvojensa energiankulutuksia ja päästöjä sekä verrata oman toimintansa tuloksia alan keskimääräisiin tuloksiin.

Nyt solmittua joukkoliikenteen energiatehokkuussopimusta ovat valmistelleet liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Linja-autoliitto ry, Suomen Paikallisliikenneliitto ry, VR Osakeyhtiö ja Motiva Oy.

Lisätietoja:

tarkastaja Harri Uusnäkki, liikenne ja viestintäministeriö, puh. (09) 1602 8547
yli-insinööri Pentti Puhakka, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 010 606 4813
neuvotteleva virkamies Seppo Sarkkinen, ympäristöministeriö, puh. 020 490 7364
toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry. puh.(09) 2289 9510
toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto ry, puh. (09) 682 701
viestintäjohtaja Hanna von Wendt, VR Osakeyhtiö, puh. 040 8621 300
asiantuntija Vesa Peltola, Motiva Oy, puh. 0420 281244