Joukkoliikennelaista toinen lausuntokierros

Uutinen 18.11.2014 13.09 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ja järjestää kuulemistilaisuuden joukkoliikennelakia koskevista muutosesityksistä. Tilaisuus pidetään torstaina 20. marraskuuta ministeriön tiloissa.

Esitys joukkoliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista on ollut jo kerran lausuntokierroksella. Saadun palautteen perusteella esitykseen on tehty muutoksia. Toisen lausuntokierroksen ja kuulemistilaisuuden jälkeen hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle joulukuussa.

Keskeistä nyt esitettävissä tehdyissä muutoksissa on se, että taksiliikennettä koskevat lainsäädännön muutostarpeet arvioidaan ja valmistellaan ministeriössä vireillä olevan henkilökuljetuslainsäädännön uudistuksen toisessa vaiheessa. Tätä koskeva selvitystyö valmistuu keväällä 2015.