null Joukkoliikennelaki lausunnoille

Joukkoliikennelaki lausunnoille

Tiedote 16.01.2009 08.41 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt joukkoliikennelain lausunnoille. Kommentteja pyydetään noin sadalta sidosryhmältä 13. helmikuuta mennessä. Lain tavoitteena on turvata joukkoliikenteen palvelut koko maassa ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä etenkin kaupunkiseuduilla.

Uudessa joukkoliikennelaissa säädetään mm. palvelutason määrittelystä, liikenteen suunnittelusta, liikenneluvista, tarjouskilpailun järjestämisestä ja kuluttajansuojasta.

Lakimuutoksen taustalla on vuoden 2009 lopulla voimaan tuleva EU:n palvelusopimusasetus. Palvelusopimusasetus edellyttää muutoksia linja-auto- ja raideliikenteen liikennelupa- ja sopimuskäytäntöihin. Yritykset ja viranomaiset saavat kuitenkin sopeutumisaikaa muutosten toteuttamiseen.

Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan erityisesti, miten markkinaehtoista liikennettä voidaan jatkossa säännellä. Ministeriö pitää myös tärkeänä, että kaikki tahot arvioivat, mitä vaikutuksia lakiesityksellä olisi heidän toimintaansa.

Lakiluonnokseen sisältyy viranomaisten tehtäviä koskevia säännöksiä. Niissä on otettu huomioon kuntahallinnossa ja valtion aluehallinnossa tapahtuvat muutokset, kuten PARAS-hanke ja ALKU-hanke. Näiden uudistusten myötä lääninhallitusten nykyiset tehtävät siirtyvät vuoden 2010 alusta perustettaville elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Seutu- ja kaupunkiliput ovat jatkossakin matkustajien käytettävissä, vaikka niitä koskevat viranomaiskäytännöt muuttuvat.

Lausuntomateriaali löytyy liikenne- ja viestintäministeriön internetsivuilta osoitteesta www.lvm.fi

Lisätietoja: hallitusneuvos Tuula Ikonen, puh. (09) 160 28510