Joukkoliikennelakiin muutoksia

Uutinen 16.09.2010 14.44 fi sv

Hallitus esittää, että Tampereen kaupungista tulee linja-autoliikenteen ja kevyen raideliikenteen seudullinen viranomainen. Tampereen seutuun kuuluu Tampereen kaupunki ja Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat. Muutoksen tarkoitus on parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.

Seudullinen liikenne tarkoittaa usean kunnan alueelle ulottuvaa liikennettä.

Suomessa linja-autoliikenteessä toimivaltaisia viranomaisia on yhdeksän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja 26 kunnallista viranomaista. Kunnallisista viranomaisista kolme on seudullisia: Helsingin seudun liikenne, Lahden kaupunki ja Hämeenlinnan kaupunki.

Hallitus esittää myös, että kansainväliseen linja-autoliikenteeseen liittyvät tehtävät siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle.