Takaisin

Joukkoliikennesäädösten muuttaminen etenee

Joukkoliikennesäädösten muuttaminen etenee

Uutinen 12.01.2016 15.28 fi

Bussien reittiliikenneluvan saamisen edellytyksiä aiotaan väljentää. Lisäksi tilaus- ja kutsuliikenteen vaatimuksia on tarkoitus keventää.

Joukkoliikennettä koskevan lakiesityksen aikataulua on muutettu siten, että se sisällytetään osaksi liikennekaarta, joka lähetetään lausuntokierrokselle myöhemmin keväällä. Liikennekaaren valmistelu jatkuu avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Reittiliikenneluvan edellytyksiin liittyvien muutosten vaikutuksia eri toimijoihin ja koko liikennejärjestelmään on arvioitu kahdessa erillisessä selvityksessä, jotka valmistuivat joulukuussa 2015.