null Joukkoliikenteelle 40,83 miljoonaa euroa

Joukkoliikenteelle 40,83 miljoonaa euroa

Uutinen 20.01.2011 14.11 fi

Valtion vuoden 2011 talousarviossa on varattu 40,83 miljoonaa euroa alueellisen joukkoliikenteen ostoihin, paikallisen liikenteen avustuksiin, hintavelvoitteisiin ja alueellisen joukkoliikenteen kehittämiseen.

Määräraha kiintiöidään yhdeksälle täyden palvelun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle eli ELY:lle. Valtioneuvosto päätti rahoituksesta yleisistunnossaan 20. tammikuuta.

Vuoden 2011 alueellisen runkoliikenteen ostojen rahoitustarve on 27,3 miljoonaa euroa ja kaupunkimaisen paikallisliikenteen 8,2 miljoonaa euroa. Kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen määrärahatarve on yhteensä 17 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeiden rahoitustarve on noin 1,5 milj. euroa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten esitys vuoden 2011 määrärahatarpeeksi oli 54 miljoonaa euroa, mikä on noin 13 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2011 valtion talousarviossa varattu määräraha.