Takaisin

Joukkoliikenteen käyttöä halutaan lisätä keskisuurissa kaupungeissa

Joukkoliikenteen käyttöä halutaan lisätä keskisuurissa kaupungeissa

Tiedote 15.02.2007 11.53 fi

Joukkoliikenteen käytön lisääminen keskisuurissa kaupungeissa vaatii paljon panostamista. Liikenne- ja viestintäministeriön raportissa on haettu toimia joukkoliikenteen aseman vahvistamiseksi.

Joukkoliikenteestä vastaamaan halutaan selkeästi osoitettu taho. Rahoitusta on uudistettava. Kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyötä tulee tiivistää.

Raportti esiteltiin 15. helmikuuta joukkoliikenneseminaarissa Kuntatalossa Helsingissä.

Raportissa visioitiin joukkoliikenteen tulevaisuutta Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat niissä laskeneet 10-15 prosenttia viidessä vuodessa. Samaan aikaan asiakkaat ovat käyneet vaativammiksi ja lisärahoitusta tarvittaisiin.

Liikenteen järjestämisen hajanaisuudesta halutaan eroon, sillä se hidastaa joukkoliikenteen kehittämistä. Raportissa hahmotellaan toimijoiden laajaa yhteistyötä. Parempi ratkaisu olisi, että kaupunkiseuduilla liikenteestä vastaisi yksi organisaatio. Se järjestäisi koko kaupunkiseudun joukkoliikenteen ja määrittelisi palvelutason.

Käytännössä vastuu olisi kaupungilla, seutukunnalla tai maakunnallisella tasolla. Esimerkkikaupungeista Oulussa vastuuorganisaationa voisi toimia kaupunkiseutu, Jyväskylässä ja Kuopiossa kaupunki. Liikennöitsijät vastaisivat edelleen liikenteen suunnittelusta.

Keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen suurimmat haasteet ovat autojen lisääntyminen ja asutuksen hajautuminen. Joukkoliikenneratkaisut tulisi ottaa huomioon jo kaavoituksessa.

Raportin mukaan Jyväskylän vahvuutena on tiivis kaupunkirakenne, haasteena puolestaan matka-aikojen lyhentäminen. Oulun hyvänä puolena nähtiin seudullisen yhteistyön vakiintuminen. Pulmallisia ovat yksittäisten kuntien ja seudun etujen ristiriidat. Kuopiossa on jo sovitettu yhteen joukkoliikenne ja maankäyttö, mutta päätöksentekijöiltä kaivataan sitoutumista joukkoliikenteeseen.

Asukasta kohden joukkoliikennematkoja tehtiin vuonna 2003 Jyväskylässä 53,2, Kuopiossa 47 ja Oulussa 46,9.

Raportissa katsotaan, että seuraavaksi on selvitettävä tarkemmin joukkoliikenteen organisointi- ja rahoitusmallin uudistamista. Tulosten perusteella olisi harkittava henkilöliikennelain muutoksia. Myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä on tarkasteltava joukkoliikenteen järjestämistä kaupunkiseuduilla.

Joukkoliikenteen käyttöä halutaan lisätä, koska siten voidaan poistaa ruuhkia, parantaa liikenteen sujuvuutta, vähentää liikenneonnettomuuksia ja torjua liikenteen päästöjä.


Raportti on osa liikenne- ja viestintäministeriön Joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa (JOTU).


Lisätietoja:
liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai
040 837 8794
hallitusneuvos Tuula Ikonen, puh. (09) 160 28510 tai 040 768 1259
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261