Takaisin

Joukkoliikenteen rahoituksen uudistamista selvitetään

Joukkoliikenteen rahoituksen uudistamista selvitetään

Tiedote 17.06.2005 14.35 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut kaksi työryhmää selvittämään joukkoliikenteen rahoitusjärjestelmän uudistamista. Ryhmien työ on jatkoa äskettäin julkistetuille ns. valtiosihteerityöryhmän esityksille julkisen rahoituksen rakenteen muuttamisesta.

Rautateiden lähiliikenteen rahoitusta käsittelevä ryhmä selvittää, miten julkinen rahoitus voidaan muuttaa tehtyjen matkojen mukaan maksettavaksi lipputueksi.

Uudessa rahoitusmallissa valtio tukisi matkustamista alentamalla lippujen hintaa. Lisäksi järjestelmään osallistuvat kunnat tukisivat kuntalaistensa junamatkaliikennettä vapaaehtoisesti ja valitsemallaan määrällä. Mallia suunnitellaan kokeiltavaksi Keravalla ja Kirkkonummella ensi vuonna.

Junaliikennetyöryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus uudistuksen vaatimista sopimusjärjestelyistä ja tarvittavista säädösmuutoksista.

Alueellista ja paikallista joukkoliikennettä käsittelevän työryhmän tehtävänä on selvittää rahoitusuudistuksen edellytykset ja tehdä ehdotus valtion ja kuntien yhteistyön parantamisesta.

Lähtökohtana on, että haja-asutusalueiden runkoliikenteen verkkoa voitaisiin ylläpitää aiemmin määritellyn peruspalvelutason mukaisena.

Julkisen liikenteen peruspalvelua olisi, että asukkaat eri puolilla maata voivat käyttää liikennepalveluita päivittäin työ-, opiskelu- ja asiointimatkoihin kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien välillä. Myös yhteydet valtakunnalliseen julkisen liikenteen verkkoon olisi taattava. Kunnissa tulisi turvata autottomille mahdollisuus asioida kuntakeskuksessa vähintään kahdesti viikossa.

Työryhmiltä odotetaan esityksiä 31. joulukuuta mennessä. Rautatieliikennetyöryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Etelä-Suomen lääninhallitus, VR Osakeyhtiö sekä Kirkkonummen ja Järvenpään kaupungit. Alueellista ja paikallista joukkoliikennettä käsittelevässä ryhmässä ovat mukana valtiovarainministeriön, lääninhallitusten, Suomen Kuntaliiton sekä Juvan ja Janakkalan kuntien edustajat.

Molempien ryhmien puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön liikennepalveluyksikön päällikkö, rakennusneuvos Juhani Tervala.


Lisätietoja
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260