null Joukkoliikenteen tarjouskilpailumalleja valmistellaan

Joukkoliikenteen tarjouskilpailumalleja valmistellaan

Uutinen 18.03.2008 13.29 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, miltä osin lakiin tarvitaan palvelusopimusasetuksen täydentäviä säännöksiä. EU:ssa sovittu joukkoliikenteen palvelusopimusasetus tulee voimaan joulukuussa 2009. Erityisesti asetuksen tarjouskilpailua koskevat kohdat tarvitsevat kansallista lainsäädäntöä.

Palvelusopimusasetuksella säädetään menettelytavoista, joita viranomaiset voivat soveltaa turvatakseen kansalaisille riittävät ja laadukkaat joukkoliikennepalvelut. Näitä ovat mm. sopimusten tekeminen liikennöitsijöiden kanssa sekä hintoja koskevat yleiset säännöt.

Työryhmän tehtävänä on lisäksi valmistella mallit joukkoliikenteen tarjousasiakirjoiksi. Työryhmän on otettava huomioon erityisesti kaupunkien ja kaupunkiseutujen tarpeet.

Työryhmän puheenjohtajana on Suomen Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtaja Pekka Aalto. Työryhmän määräaika päättyy tämän vuoden lopussa.

Työryhmässä on edustettuna liikenne- ja viestintäministeriön, Itä-Suomen lääninhallituksen, Turun ja Oulun kaupunkien, Lahden seutuhallinnon, Suomen Kuntaliiton ja Linja-autoliiton edustajia.

Työryhmän työ liittyy käynnissä olevaan henkilöliikennelain kokonaisuudistukseen.

Lisätietoja: yli-insinööri Marcus Merin, p. (09) 160 28374