null Joukkoliikenteen valtionavustuksen perusteet muuttuvat

Joukkoliikenteen valtionavustuksen perusteet muuttuvat

Tiedote 22.04.2010 15.30 fi sv

Joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämistä koskevia perusteita uudistetaan. Valtioneuvosto päätti asetusmuutoksesta 22. huhtikuuta.

Matkalippujen hintavelvoitteen korvaamisessa siirrytään noudattamaan EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) periaatteita. Näin varmistetaan, ettei avustusta saavalle liikenteenharjoittajalle makseta liiallisia korvauksia matkustajamäärän kasvaessa.

Uuden joukkoliikennelain yhteydessä eduskunta edellytti, että joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käyttöä on lisättävä erityisesti suurissa taajamissa. Tämä on huomioitu asetusta uudistettaessa. Joukkoliikennetukea voidaan jatkossa myöntää joustavammin kaupunkiseuduille, mikä on myös ilmastopoliittisten tavoitteiden mukaista.

Pääkaupunkiseudun liityntälippu on lisätty matkalippujen hinnanalentamista koskevan avustuksen piiriin. Muutos johtuu siitä, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) yhdenmukaistaa kuntien lippuyhteistyötä

Matkakeskuksia ja muita henkilöliikenteen asemia koskeva avustus laajenee koskemaan myös vaihtopysäkkien parantamista. Tarve on tullut esille liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa.

Valtion vuoden 2010 talousarviossa on varattu alueellisen ja paikallisen liikenteen palvelujen ostoon, hintavelvoitteiden korvaamiseen ja alueellisen joukkoliikenteen kehittämiseen 40,6 miljoonaa euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavustuksiin on varattu 7,7 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen valtionavustuksia voivat myöntää liikenne- ja viestintäministeriö sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794
hallitusneuvos Pekka Kouhia, puh. (09) 160 28612 tai 040 771 8522