Juhani Tervala blir chef för allmänna avdelningen

Tiedote 03.08.2006 13.45 sv

Byggnadsrådet Juhani Tervala har utnämnts till ny avdelningschef för kommunikationsministeriets allmänna avdelning. Statsrådet utnämnde Tervala den 3 augusti.

Juhani Tervala (55) är till sin utbildning diplomingenjör. Han har arbetat vid kommunikationsministeriet sedan 1992. Innan det var han i Vägstyrelsens tjänst.

Vid kommunikationsministeriet har Tervala verkat som chef för infrastrukturenheten och senast sedan 2005 som chef för trafikserviceenheten.

Till den allmänna avdelningens ansvarsområde hör bland annat sammanställningen av förvaltningsområdets budget, frågor kring affärsverk och statsbolag, resultatstyrning och finansieringsfrågor.

Tervala tillträder som avdelningschef den 1 september. Avdelningschefen utnämns för en period på fem år.Ytterligare information

kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742