null Julkisen tiedon saatavuutta halutaan edistää

Julkisen tiedon saatavuutta halutaan edistää

Uutinen 11.02.2010 12.21 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat asettaneet kolme työryhmää selvittämään, miten julkisen informaation saatavuutta parannettaisiin ja kuinka tiedon käyttöä julkisen ja yksityisen sektorin kesken voitaisiin edistää.

Valtiovarainministeriön ensimmäisen työryhmän tavoitteena on saada eri tietovarannot yhtenäisellä hinnoittelulla ja lisenssiehdoilla tarjolle tietojen tarvitsijoille. Toinen ryhmä määrittelee tietovarantojen yhteisiä teknisiä rajapintoja, joilla tiedot voitaisiin hakea koneluettavassa muodossa. Ryhmät selvittävät myös, tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän tulee arvioida, mitkä ovat julkisen tiedon saatavuuden esteet ja miten ne voitaisiin poistaa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi kartat, säätieto, lainsäädäntö, tilastot ja erilaiset rekisterit.