null Jussi Kaurola blir tillfällig generaldirektör för Meteorologiska institutet

Jussi Kaurola blir tillfällig generaldirektör för Meteorologiska institutet

Tiedote 12.05.2020 13.52 fi sv en

Jussi Kaurola (Foto: Meteorologiska institutet/Veikko Somerpuro)

Sektorchef Jussi Kaurola har utnämnts till generaldirektör för Meteorologiska institutet för tiden 1.6.–31.8.2020.

Statsrådet har utnämnt den nuvarande generaldirektören för Meteorologiska institutet Juhani Damski till kanslichef vid miljöministeriet från och med den 1 juni 2020.

Generaldirektörstjänsten vid Meteorologiska institutet har utlysts och ansökningstiden löper ut den 22 maj 2020. Kaurola sköter uppgiften som generaldirektör under den tid som utlysningen av tjänsten pågår.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389