null Kaapelitiedot yhteen tietopalveluun

Kaapelitiedot yhteen tietopalveluun

Uutinen 08.09.2010 09.15 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että eri tahojen ylläpitämien maanalaisten johtojen ja kaapeleiden sijaintitiedot olisivat kootusti saatavilla yhteisessä tietopalvelussa.

Maanalaisten rakenteiden sijaintitieto on nykyisin hajanaista ja käytettävät karttapohjat vaihtelevat. Tulevaisuudessa sijaintitietojen tulisi olla saatavilla sähköisen paikkatieto- ja karttaportaalin kautta. Palvelun kehittäminen edellyttää että kaikki verkonhaltijat antaisivat maanalaisten verkostojen sijaintitiedot uuteen palveluun.

Tietopalvelun tarjoajaksi voitaisiin valita kaupallinen taho, joka kehittäisi palvelua työryhmän esittämän mallin mukaisesti.

Kaapelitietojen hallinnan kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle keskiviikkona 8. syyskuuta.