null Kampanj: Ta hastighetsbegränsningarna till heders

Kampanj: Ta hastighetsbegränsningarna till heders

Tiedote 20.04.2009 11.00 fi sv

Nästan alla förare uppger sig någon gång köra överhastighet. I Trafikskyddets enkät uppgav endast fyra procent av de finska förarna att de alltid kör enligt hastighetsbegränsningarna. Enligt Vägförvaltningen ligger medelhastigheten ofta över begränsningen i synnerhet på områden med 80 km/h.

Det är oroväckande att förarna betraktar sin egen överhastighet som relativt oförarglig. Dessutom kan man till och med uppleva att en lindrig överhastighet är trygg, särskilt då man kör med den övriga trafiken.

Av de här orsakerna är årets tema för trafiksäkerhetskampanjen "Vaksam i trafiken" att hålla sig till hastighetsbegränsningarna.

Hastighetsbegränsningarna finns till både för att öka trafiksäkerheten och för att göra trafiken smidigare. Då trafiken flyter med jämn hastighet minskar behoven av omkörningar, tvärtrafiken underlättas och det blir lättare att förutse hurdana situationer som uppstår.

Budskapet i kampanjen "Vaksam i trafiken" får stöd av kampanjen "Operation Speed", som inriktar sig på körhastigheter och som genomförs 20-24.4.2009 av Europas samarbetsorgan för trafikpolisen (TISPOL) i dess medlemsländer.

TISPOLs samtidigt genomförda kampanjer är vid sidan av informationsutbyte ett sätt för trafikpolisen att samarbeta över gränserna. TISPOL och dess medlemsländer har förbundit sig till EU:s trafiksäkerhetsmål. Hastighetsövervakningen är central för att nå målen.

Också en liten överhastighet kan vara en risk

En typisk person som kör överhastighet är en relativt ung man som kör mycket bil. Han upplever ofta sig själv som en skicklig förare, han är tävlingsinriktad och han tar medvetna risker. Männen trampar på gasen för att de har bråttom. Kvinnorna har tålamod och dämpar hastigheten för att de vill följa trafikreglerna.

Också en liten överhastighet kan innebära en risk. Enligt en undersökning från Statens tekniska forskningscentral (VTT) leder redan en överhastighet på 5-10 km/h till onödiga omkörningar och förorsakar fel i körsättet.

Ofta motiveras överhastighet med att man sparar tid. Då man kör en tio kilometer lång sträcka med hastigheten 80 km/h i stället för med 100 km/h förlorar man emellertid bara
en och en halv minut i tid. Att följa hastighetsbegränsningarna minskar också bränsleförbrukningen och utsläppen samt sparar pengar.

Kampanjen Vaksam i trafiken

Kampanjen "Vaksam i trafiken" uppmanar oss att följa trafikreglerna. Det första avsnittet av kampanjen med temat hastighetsbegränsningar genomförs 20.4-3.5.2009 och det andra avsnittet 6-19.7.2009. Kampanjen består av reklaminslag i television, i radio och på internet, samt en webbplats.

I den gemensamma kampanjen "Vaksam i trafiken" deltar kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Vägförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen AKE, Polisen, Trafikförsäkringscentralen, Finlands Transport och Logistik SKAL, Taxiförbundet och Linja-autoliitto.


Ytterligare information:

verkställande direktör Matti Järvinen, Trafikskyddet, tfn 020 728 2310, 0400 424 391
överkommissarie Pasi Kemppainen, Rörliga polisen, tfn 071 878 2050 (hastighetsövervakning)
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28629, 0400 665 395 (vägtrafiklagen)
kampanjinformatör Karita Kontula-Sokka, Trafikskyddet,
tfn 020 728 2345, 040 718 8380 (kampanjen)

www.valppainmielin.fi/nopeus