null Kampanja muistuttaa turvallisesta tasoristeyksen ylityksestä

Kampanja muistuttaa turvallisesta tasoristeyksen ylityksestä

Uutinen 19.05.2008 13.52 fi

Tuttukin tasoristeys on vaarallinen, muistuttaa 19. toukokuuta alkava radiokampanja. Tyypillisesti tasoristeysonnettomuus sattuu hyvällä säällä, tutussa risteyksessä ja kokeneelle kuljettajalle.

Kampanjan tavoitteena on saada kuljettajat noudattamaan liikennesääntöjä ja varovaisuutta tasoristeyksissä. Onnettomuuden syntyyn vaikuttavat muun muassa liian suuri lähestymisnopeus ja usein jopa kuljettajan tietoinen riskinotto, kuten STOP-merkin noudattamatta jättäminen.

Tasoristeysonnettomuuksien määrä on edelleen huolestuttavan suuri. Vuosittain onnettomuuksia sattuu noin 50. Tänä vuonna toukokuun puoliväliin mennessä on sattunut 18 tasoristeysturmaa, joissa on kuollut kolme henkilöä.

Tasoristeysten turvallisuutta parannetaan tasoristeyksiä poistamalla, lisäämällä varoituslaitteita ja tehostamalla liikennevalistusta. Ratahallintokeskus poistaa tänä vuonna ennätysmäärän tasoristeyksiä, yhteensä noin 120. Rataverkolla on yli 3600 tasoristeystä, joista noin 760 on vartioituja. Viime vuosina on poistettu noin 50 tasoristeystä vuodessa.

Tasoristeyskampanjassa ovat mukana Ratahallintokeskus, liikenne- ja viestintäministeriö, Rautatievirasto, VR-Yhtymä, Liikenneturva ja Liikennevakuutuskeskus. Kampanja on osa Valppain mielin -liikenneturvallisuuskampanjointia. Kampanja jatkuu radioissa marraskuussa.