null Kansainvälinen tasoristeysturvallisuuden päivä

Kansainvälinen tasoristeysturvallisuuden päivä

Uutinen 07.06.2012 12.09 fi

Tänään 7.kesäkuuta 2012 vietetään kansainvälistä tasoristeyspäivää. Myös Eläköön-liikenneturvallisuuskampanja muistuttaa havainnoinnin tärkeydestä tasoristeyksissä.

Kansainvälisen tasoristeyspäivän aikana tiedotetaan tasoristeysturvallisuuden puolesta yli 40 maassa ympäri maailmaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään tasoristeyksen ylittäjän vastuuseen. Käyttäytymisen muutos turvallisuushakuisempaan suuntaan vähentäisi onnettomuuksia.

Kotimainen Eläköön-liikenneturvallisuuskampanja muistuttaa havainnoinnin tärkeydestä tasoristeyksissä ja innostaa kansalaisia ideoimaan keinoja tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Kansalaisten huoli tasoristeysten turvallisuudesta onkin poikinut runsaasti ideoita Eläköön-kampanjan sivuille. Ideoita on kertynyt erityisesti tasoristeysten näkyvyyteen liittyen sekä pakolliseen vauhdin hidastamiseen esimerkiksi töyssyjen tai korotusten avulla.

Tasoristeysonnettomuuksien syynä on usein väärä tilannearvio tai tietoinen riskinotto. Tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut alkuvuonna 2012 yhteensä 15, kuolemaan johtaneita yksi.