Takaisin

Kansainväliset kuljetusluvat tullin ja AKEn myöntämiksi

Kansainväliset kuljetusluvat tullin ja AKEn myöntämiksi

Tiedote 29.01.2004 00.00 fi

Tavara- ja henkilöliikenteen kansainvälisten kuljetuslupien myöntäminen on siirtymässä liikenne- ja viestintäministeriöltä lähes kokonaan tullille ja Ajoneuvohallintokeskukselle (AKE). Lisäksi bussien kansainväliset linjaliikenneluvat Euroopan talousalueelle esitetään siirrettäviksi lääninhallituksiin.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakimuutoksen sisällöstä torstaina 29. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Lait tulisivat voimaan 1. huhtikuuta 2004.

Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää kansainvälisen liikenteen lupamenettelyä. Lupien myöntämiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä on tähän saakka sovittu ministeriön ja virastojen kesken.

Esityksen mukaan tavaraliikenteessä tulli myöntäisi kahdenkeskiset kuljetusluvat ja pääosan läpikulkuluvista. Tulli myöntää esimerkiksi Suomen ja Venäjän välisen liikenteen luvat. Muut kuljetusluvat kuten CEMT-luvat sekä Itävallan ja Sveitsin läpikulkuluvat siirtyisivät liikenne- ja viestintäministeriöltä AKElle.

Ulkomaille suuntautuvien satunnaisten bussimatkojen kuljetusasiakirjat, valvonta-asiakirjat ja kahdenkeskiseen sopimukseen perustuvat luvat jakaisi AKE.

Lakiesityksessä henkilöliikenteen kansainvälisten linjaliikennelupien myöntäminen jäisi liikenne- ja viestintäministeriölle. Jos lupaa haetaan Euroopan unioniin tai talousalueeseen kuuluviin maihin, luvan myöntäisi lääninhallitus.Lisätietoja

vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488
hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794