Kansainväliset televiestintäsäännöt uudistetaan ITU:n kokouksessa

Uutinen 03.12.2012 11.34 fi

Kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n kaksiviikkoinen WCIT-kokous käynnistyy 3. joulukuuta Dubaissa. World Conference on International Telecommunications kokoaa 1700 osallistujaa ITU:n jäsenmaista.

Dubain kokouksessa on määrä uudistaa kansainvälinen televiestintäsäännöstö vuodelta 1988. Nykyiset säännöt ovat jokseenkin vanhentuneet ja niiden käytännön merkitys Suomessa on ollut vähäinen. Tässä yhteydessä nousee esiin internetin hallinto, johon jotkin maat ovat esittäneet Kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n sääntelyä.

EU-maiden tavoin Suomi katsoo, että uudistettujen kansainvälisten televiestintäsäännösten pitäisi käsitellä selkeästi vain kansainvälistä televiestintää. Niiden ei tulisi puuttua internetin hallintoon, toisin sanoen internetin nimi- ja osoitejärjestelmän koordinaatioon, eikä internetin sisältökysymyksiin.

Suomen ja EU:n kanta on se, ettei ITU ole oikea elin vastaamaan internetin hallinnoinnista tai sääntelystä. Sen sijaan Suomi kannattaa nykyisen monitoimijapohjaisen internetin hallintomallin kehittämistä.

Kokouksessa käsiteltävä verkkovierailumaksujen avoimuus ja pyrkimys alentaa maksujen tasoa ovat saaneet laajaa kannatusta ja niistä tullaan todennäköisesti sopimaan periaatetasolla ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisesti.

Suomessa WCIT-kokousta on valmisteltu avoimesti. Jo varhaisessa vaiheessa asetettiin kaikille toimijoille avoin työryhmä käsittelemään kokouksessa esille tulevia asioita. Suomen kannat on esitetty eduskunnalle toimitetussa kirjeessä, joka on julkisesti esillä eduskunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja
viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400