Kansallinen sähköinen tunnistaminen askeleen lähempänä toteutumista

Uutinen 19.02.2015 13.37 fi sv

Lakikirja (kuva LVM)

Lainsäädännöllinen valmistelu kansallisen sähköisen tunnistamisratkaisun syntymiseksi on kalkkiviivoilla. Seuraavaksi ryhdytään rakentamaan tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostoa, joka toimii kansalaisille tarjottavien tunnistuspalvelujen taustalla.

Luottamusverkosto toimii siten, että sähköisen palvelun tarjoaja tekee sopimuksen yhden verkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa ja saa sitä kautta mahdollisiksi asiakkaikseen kaikkien verkostoon kuuluvien tunnistuspalvelujen tarjoajien asiakkaat

- Kun eri tunnistusvälineiden käyttö lisääntyy ja toimijoiden väliset sopimukset vähenevät, hyötyvät niin yritykset kuin kuluttajatkin, sanoo opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Hallitus esitti 19. helmikuuta 2015, että tasavallan presidentti vahvistaisi sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain muutoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2016 ja luottamusverkostoa koskeva 12 a § 1. toukokuuta 2017.

Lakimuutoksella luodaan puitteet sähköisen tunnistamisen palvelujen, tekniikan ja markkinoiden kehittymiselle. Tavoitteena on, että sähköiseen tunnistamiseen liittyvät palvelut olisivat ajan tasalla, yksinkertaisia käyttää ja riittävän turvallisia.