Kansallisten erikoiskuljetusten sääntely uudistuu

Uutinen 17.12.2012 13.55 fi

Suomessa suoritettavilta erikoiskuljetuksilta vaaditaan jatkossa erikoiskuljetuslupa niissä kuljetuksissa, joissa ylitetään tielle yleisesti sallittu massa tai mittojen osalta ylitetään ns. vapaat mitat.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista tulee voimaan 1.1.2013.

Lisäksi uudistetaan säännöksiä erikoiskuljetusten teknisistä yksityiskohdista. Näitä ovat mm. erikoiskuljetusperävaunun alennetun ajonopeuden käyttöjarruvaatimukset ja erikoiskuljetusajoneuvoksi hyväksymisen vaatimukset. Tämän lisäksi tarkennettaisiin ulkomaisten erikoiskuljetusajoneuvojen hyväksyntävaatimuksia.

Asetuksella laajennettaisiin yksinomaan erikoiskuljetukseen hyväksytyn perävaunun ja tietyn koneen kuljetukseen hyväksytyn kuorma-auton sekä traktorinperävaunun mahdollisuutta kuljettaa muuta kuin jakamatonta kuormaa.

Erikoiskuljetus on tiellä yleisesti sallitut mitat tai massat ylittävä kuljetus. Erikoiskuljetukset ovat kansantaloudellisesti merkittävä erityisesti vientiteollisuudelle pitkälle jalostettujen metalliteollisuuden tuotteiden, esimerkiksi paperikoneiden ja laivan moottoreiden, kuljettamisessa satamiin ja edelleen maailman markkinoille.