null Kansliapäällikkö Pursiainen: Uudessa liikennepolitiikassa vähemmällä voi saada enemmän

Kansliapäällikkö Pursiainen: Uudessa liikennepolitiikassa vähemmällä voi saada enemmän

Tiedote 09.05.2012 10.32 fi

- Tämä hallitus tullaan muistamaan uudistuneesta otteesta liikennepolitiikkaan. Uuden väylän rakentaminen ei ole aina paras tapa ratkaista liikenteen ongelmia, mutta uudenlaisella ajattelulla niitä voidaan ratkoa. Näin totesi kansliapäällikkö Harri Pursiainen puhuessaan Logistiikka-Kuljetus 2012 -tapahtumassa Helsingissä 9. toukokuuta.

- On merkittävää, että hallitus siirtää rahoituksen painopistettä rakentamisesta kunnossapitoon ja maanteistä rautateihin. Vielä historiallisempaa on mielestäni kuitenkin se, että uusi ajattelumalli liikennepolitiikassa on saanut poliittisen tuen, Pursiainen korosti.

Liikennepoliittinen selonteko on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Siinä korostetaan liikennepolitiikan suunnittelua osana koko yhteiskunnan kehittämistä. Selonteossa on vahvasti esillä uudenlaisen ajattelun tarve ja sitä kautta yhteiskunnan toimintojen tehostaminen ja voimavarojen järkevä käyttö.

- Kun liikennejärjestelmää kehitetään ratkaisemalla asiakkaiden ongelmia tehokkaasti, voidaan vähemmällä saada enemmän. Kun uusi ajattelu viedään kaikkeen suunnitteluun, samalla rahalla saadaan aikaan paljon enemmän, Pursiainen totesi.

Liikennepoliittisen selonteon yhteydessä toteutettiin kokeiluhankkeita, joissa testattiin uutta ajattelua ja uudenlaisia suunnittelumenettelyjä.

- Esimerkiksi valtatie 12:n Lahti-Kouvola-yhteysvälin kokeilussa käyttäjien, tievarren kuntien ja asukkaiden kokemat ongelmat ja parantamistarpeet selvitettiin haastatteluin osana suunnittelua. Löydettiin kevyempiä ratkaisuja, joilla liikenneongelmat voidaan poistaa, ja niin säästää rahaa muuhun käyttöön. Näitä selonteosta saatuja oppeja hyödynnetään lähivuosien yhteysvälihankkeissa. Selonteko vaatii kehittämään palvelutason määrittelyä ja oppimaan uutta asiakkaan näkökulmaa, Pursiainen korosti.

- Enää ei riitä, että meillä on hyvät tiet ja rautatiet. Liikenteen ratkaisut pitää suunnitella ja toteuttaa osana yhteiskunnan muita toimintoja.