Takaisin

Kari Alppivuori Rautatieviraston ylijohtajaksi

Kari Alppivuori Rautatieviraston ylijohtajaksi

Tiedote 20.07.2006 13.35 fi

Diplomi-insinööri Kari Alppivuoresta (55) tulee uuden Rautatieviraston ylijohtaja.
Valtioneuvosto nimitti Alppivuoren tehtäväänsä 20. heinäkuuta.

Alppivuori on huolehtinut Rautatieviraston perustamisen käytännön järjestelyistä projektipäällikkönä tammikuusta lähtien. Rautatievirasto aloittaa toimintansa 1. syyskuuta Helsingissä.

Alppivuori on työskennellyt vuodesta 1999 Ratahallintokeskuksen tehtävissä, viimeksi turvallisuus- ja ympäristöosaston johtajana.


Rautatievirasto vastaa turvallisuudesta

Rautatielain mukaan Rautatievirasto vastaa rautatieliikenteen turvallisuudesta ja teknisestä yhteentoimivuudesta. Virasto hoitaa myös rautatiehenkilöstön kelpoisuus- ja koulutusasioita sekä junalippujen tarkastustehtäviä.

Valtioneuvosto antoi 20. heinäkuuta asetuksen, jolla määrätään Rautatieviraston tehtävistä ja organisaatiosta yksityiskohtaisemmin.

Rautatievirastolle ei aseteta johtokuntaa. Ylijohtaja voi kuitenkin tarvittaessa asettaa neuvottelukuntia, joihin kutsutaan edustus alan järjestöistä ja muilta toimijoilta.

Rautatieviraston perustaminen on seurausta Euroopan unionin toisesta rautatiepaketista, joka edellyttää rautateiden turvallisuutta valvovan riippumattoman turvallisuusviraston perustamista.

Rautatieviraston kotisivut ovat osoitteessa www.rautatievirasto.fi.Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen,
puh. (09) 160 28639 tai 050 515 1303