Kari Wihlman fortsätter som generaldirektör för Trafikledsverket

Pressmeddelande 10.11.2022 14.00 fi sv en

Generaldirektör Kari Wihlman (Bild: Joonas Tielinen)

Statsrådet utnämnde juris kandidat, vicehäradshövding Kari Wihlman till generaldirektör för Trafikledsverket den 10 november 2022. En femårsperiod inleds den 1 januari 2023.

Wihlman har varit generaldirektör för Trafikledsverket (tidigare Trafikverket) från ingången av 2018. Dessförinnan, 2010–2017, var Wihlman generaldirektör för Trafiksäkerhetsverket Trafi och överdirektör för Fordonsförvaltningscentralen åren 2008–2009. Wihlman har också innehaft flera andra ledande poster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Trafikledsverket svarar för statens trafikledsnät. Trafikledsverkets uppgift är att planera, utveckla och underhålla transportlederna för vägtrafik, spårtrafik och sjöfart samt att samordna trafiken och markanvändningen. Trafikledsverket svarar dessutom för organiseringen av trafikstyrning och vintersjöfart.

Cirka 480 sakkunniga arbetar vid Trafikledsverket.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, minna.kivimaki@gov.fi, tfn 0295 342 389

begäran om intervjuer: Anna Jokela, direktör, Trafikledsverket, anna.jokela@vayla.fi, tfn 0400 439 955