Takaisin

Kasvavien alueiden tiehankkeita käyntiin

Kasvavien alueiden tiehankkeita käyntiin

Tiedote 21.06.2005 15.38 fi

Kasvavien alueiden liikenneongelmiin pureudutaan tiestöä parantamalla. Liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto ovat sopineet, että useista hankkeista koostuva teemapaketti käynnistetään jo tänä vuonna.

Aloitettava hankepaketti sisältää investointeja eri puolelle Suomea yhteensä 60 miljoonan euron arvosta. Myös kunnat osallistuvat hankkeiden rahoitukseen.

Kasvavien taajamien teemapaketilla parannetaan erityisesti työmatkaliikenteen sujuvuutta. Myös maankäytön kehittäminen etenee, kun viivästyneet tiehankkeet eivät enää ole hidasteena.

Syksyllä käynnistyviä teemapaketin kohteita ovat valtatie 6 Joensuun eteläpuolella välillä Niittylahti - Reijola sekä maantien 847 liittymät Oulun seudulla välillä Haukipudas - Kempele.

Työt aloitetaan tälle vuodelle jo valtion budjetissa myönnetyllä teemapakettien rahoituksella. Uusiin hankkeisiin on jäänyt määrärahaa, kun aiemmin päätettyjen muihin teemoihin liittyvien hankkeiden rahoitustarve ja aikataulu ovat suunnittelun edetessä täsmentyneet. Niitä toteutetaan niin nopeasti, kuin hankesuunnitelmista eri oikeusasteisiin tehtyjen valitusten käsittely antaa myöten.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena L u h t a n e n on tyytyväinen uuden teemapaketin käynnistymisestä. Hän korostaa, että myös jo aloitetut teemapaketit viedään loppuun
suunnitellusti.

Liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän esitysten perusteella on ennestään käynnissä kolme väyliä parantavaa teemapakettia. Ne ovat yli-ikäisten ratojen päällysrakenteiden uusiminen, satamien ja terminaalien tieyhteyksien parantaminen ja pääteiden turvallisuuden parantaminen.


Lisätietoja:
infrastruktuuriyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574, 0400 438 520
yli-insinööri Juha Parantainen, puh. (09) 160 28383, 040 756 9601