Takaisin

Katsastushintojen hillintään haetaan keinoja

Katsastushintojen hillintään haetaan keinoja

Tiedote 04.03.2008 13.42 fi

Katsastusten salliminen korjaamoilla ja luopuminen raskaiden ajoneuvojen katsastusvelvoitteesta voisivat alentaa ajoneuvojen katsastusmaksuja. Hintoja saattaisivat halventaa myös autokatsastajien peruskoulutustason väljentäminen ja koeratavaatimusten lieventäminen.

Ajoneuvohallintokeskus on miettinyt liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä keinoja hillitä katsastusmaksujen nousua. Selvitykseen on listattu kymmenkunta ehdotusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää selvityksestä alan toimijoiden lausunnot.

Katsastajan peruskoulutustason alentaminen niin, että katsastajiksi pääsisivät myös autoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet, voisi lisätä katsastusten tarjontaa. Autokatsastajaksi aikovalla pitää nykyään olla insinööritason koulutus. Autokatsastajista on ollut viime vuosina pulaa ja tilanne on pahentumassa ammattikunnan laajan eläkkeellesiirtymisen vuoksi.

Katsastusten salliminen korjaamoilla lisäisi todennäköisesti katsastustarjontaa.
Katsastus- ja korjaamotoimintaan käytettävät tilat ja laitteet ovat pitkälti samankaltaisia. Asiakas hyötyisi muutoksesta, koska yhdessä paikassa voisi hoitaa sekä kunnostuksen että katsastuksen. Tämä voisi alentaa katsastuksen kustannuksia.

Katsastusala vapautettiin kilpailulle vuonna 1994. Katsastusten hinnat ovat toiminnan vapauttamisen jälkeen lähes kaksinkertaistuneet ja katsastusyritysten vuosittaiset liikevoitot ovat olleet 20- 30 prosenttia liikevaihdosta.

Kilpailun vapauttamisesta on ollut myös etuja. Katsastusasemien määrä on kaksinkertaistunut ja niitä on nyt lähempänä asiakkaita. Katsastuspalveluita on saatavilla useimmilla paikkakunnilla arki-iltaisin ja lauantaisin. Myös yritysten asiakaspalvelukoulutus on lisääntynyt.

Ajoneuvohallintokeskuksen selvitys ajoneuvokatsastuksen kustannusten hillitsemiseksi; kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla www.mintc.fi

Lisätietoja: ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28 482, 050 552 7260