null Katsastusuudistuksen lakimuutokset käynnistyvät

Katsastusuudistuksen lakimuutokset käynnistyvät

Tiedote 23.02.2017 13.26 fi sv en

Hallitus esittää muutoksia ajoneuvojen katsastukseen liittyviin lakeihin. Esitys on osa katsastuslainsäädännön kokonaisuudistusta.

Hallituksen 23. helmikuuta antama lakiesitys koskee muun muassa määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteita ja tarkastusmenetelmiä. Lakiesitys saa myöhemmin keväällä jatkoa valtioneuvoston asetuksesta, jossa säädettäisiin muun muassa katsastusaikavälien harventamisesta.

- Katsastusuudistus on hyvä esimerkki hallituksen norminpurkutyöstä, jonka tavoitteena on aidosti helpottaa kansalaisten arkea ja sujuvoittaa yritysten toimintaa, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Hallituksen nyt antamalla esityksellä saatettaisiin voimaan EU:n uusien katsastusta, tienvarsitarkastuksia ja rekisteröintitodistuksia koskevien direktiivien vaatimukset.

Jatkossa katsastuksen tarkastuskohteista ja tarkastusmenetelmistä, ajoneuvon vikojen ja puutteellisuuksien arvostelusta sekä katsastustodistukseen liittyvistä säännöksistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijaan Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä.

Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksia sekä ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjä suorittavilta toimijoilta kumotaan riippumattomuusvaatimukset, jonka myötä he voivat jatkossa tarjota muitakin ajoneuvoihin liittyviä palveluja, kuten korjaamo- ja huoltopalveluja.

Liikenteen turvallisuusvirasto on parhaillaan valmistelemassa määräystä, jolla toimeenpantaisiin uuden katsastusdirektiivin vaatimukset. Ajoneuvojen vikojen ja puutteellisuuksien arvostelusta säädetään suoraan direktiivin liitteessä, eikä jäsenvaltioilla ole harkintavaltaa niiden täytäntöönpanossa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Joel Karjalainen, 0295 34 2028