null Katsastusuudistus: Muutoksia toimilupiin

Katsastusuudistus: Muutoksia toimilupiin

Tiedote 27.02.2018 11.38 fi sv en

Katsastusuudistuksen toisessa vaiheessa ehdotetaan toimilupasääntelyn muuttamista. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asiaa koskevasta lakiluonnoksesta. Lausuntoaika päättyy 30.3.2018.

Katsastusuudistus tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Nykyisen lain mukaan katsastuslupaa voidaan hakea katsastuslajeittain kevyiden tai raskaiden ajoneuvojen katsastuksiin sekä määräaikais- ja valvontakatsastuksiin, tai edellä mainittujen lisäksi myös rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksiin. Erilaisia lupalajeja on siis yhteensä neljä. Lisäksi luvat myönnetään toimipaikkakohtaisesti.

Jatkossa katsastusluvat olisivat yrityskohtaisia eivätkä toimipaikkakohtaisia. Lisäksi lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastuksen välillä poistuisi. Yksi katsastuslupa oikeuttaisi kaikkiin katsastuksiin.

Samalla poistettaisiin velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia. Luvanhaltija päättäisi itsenäisesti, mitä katsastuspalveluja hän tarjoaisi. Luvanhaltijan olisi tehtävä ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle tarjottavista palveluista.

Uudistus jatkuu eräiden ajoneuvoluokkien katsastusvelvollisuuden tarkastelulle. Tähän liittyvät asetusmuutosluonnokset lähetetään lausunnoille myöhemmin.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnos on lausuntokierroksella, joka päättyy 30.3.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lisätietoja

ylitarkastaja Joel Karjalainen, 050 431 7428