Takaisin

Kauppa-alustukeen muutoksia

Kauppa-alustukeen muutoksia

Tiedote 14.07.2005 13.41 fi

Kauppa-alustukea aletaan maksaa myös sellaiselle varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle, joka ei ole Suomeen rekisteröidyn aluksen omistaja. Nykyään tukea voi maksaa vain, jos aluksen omistaja on suomalainen.

Hallitus esitti asiaa koskevan lainmuutoksen vahvistamista 14. heinäkuuta. Lain voimaantulosta säädetään erikseen, koska tuesta on ilmoitettava Euroopan komissiolle.

Tukea maksetaan kuitenkin heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien syntyneistä kustannuksista.

Muutoksen myötä tuen piiriin tulee näillä näkymin kuusi alusta. Alusten työllistävä vaikutus on yhteensä noin 300 henkilötyövuotta.

Kauppa-alustukea maksetaan pääasiallisesti ulkomaanliikenteessä käytettäville aluksille. Lainmuutoksella täsmennetään myös sitä, miten ulkomaan meriliikenteen pääasiallisuus arvioidaan. Aluksen katsotaan olevan pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä, jos alus on kalenterivuoden aikana yli puolet toiminta-ajastaan tällaisessa liikenteessä.

Lakia on täsmennetty myös maininnalla, jonka mukaan Saimaan kanavan liikenne kuuluu ulkomaan meriliikenteen piiriin.


Lisätietoja

hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491