null Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisestä raportti

Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisestä raportti

Uutinen 12.01.2010 10.30 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut joukkoliikenteen kokonaisvaltaisen kehittämisohjelman tuloksia. Niin kutsutussa KETJU-hankkeessa 15:lle kaupunkiseudulle tehtiin aluekohtaiset joukkoliikenteen kehittämisohjelmat. Ohjelmissa asetettiin konkreettiset tavoitteet joukkoliikenteen palvelutasolle ja käytölle.

KETJU-hankkeella välitettiin myös joukkoliikennelain uudistukseen liittyvää tietoa liikenne- ja viestintäministeriön ja kaupunkiseutujen kesken.

Tutkimuksessa mukana olivat mm. Lahden, Kuopion, Jyväskylän, Kotka-Haminan, Lappeenrannan ja Joensuun kaupunkiseudut.