Takaisin

Kävelykaduilla liikutaan jalankulkijoiden tahtiin

Kävelykaduilla liikutaan jalankulkijoiden tahtiin

Tiedote 04.05.2006 13.38 fi

Kävelykatujen liikennekulttuuria selkiytetään uudella lainsäädännöllä. Kesäkuun alussa voimaan tulevat säännöt koskevat mm. ajoneuvoliikenteen rajoittamista ja pyöräilyä kävelykadulla.

Uusissa säännöissä kävelykatu on tarkoitettu jalankulkijoille ja pyöräilijöille, ja kaikkien ajoneuvojen on annettava jalankulkijoille esteetön kulku.

Jalankulkijat saavat kulkea kadun kaikilla osilla ja pyöräilijöiden on sovitettava ajotapansa ja nopeutensa jalankulun mukaan.

Ajoneuvoliikenne rajataan kulkuun kadun varrella oleville kiinteistöille, esimerkiksi pihalle tai autotalliin. Huoltoajo on sallittua, kun se osoitetaan erillisellä liikennemerkillä.

Ajonopeus määräytyy ensisijaisesti jalankulkijoiden mukaan, mutta missään tilanteissa ei saa ajaa yli 20 km/h. Pysäyttäminen ja pysäköinti kävelykaduille kielletään. Kävelykadulta tielle tulevan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä muuta liikennettä.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 4. toukokuuta. Esitys kävelykadun liikennemerkiksi tuodaan valtioneuvoston käsittelyyn lähiaikoina.

Tähän saakka kävelykadun liikenteelle ei ole ollut erillisiä säännöksiä eikä kävelykatua ole määritelty laissa. Käytännön liikennemerkkijärjestelyt vaihtelevat eri kaupungeissa ja ne ovat monin paikoin vaikeaselkoisia.Lisätietoja

hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395