Takaisin

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020

Sarja: Ohjelmia ja strategioita-sarja
Numero: 4 / 2011
ISBN: 978-952-243-234-6
URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-234-6
Tiedosto: Ohjelmia ja strategioita 4-2011_Kävelyn ja pyöräilyn strategia 2020
Asiasanat: jalankulkijat, liikennepolitiikka, pyöräily, pyöräily, strategiat

Kävelyn ja pyöräilyn strategia on laadittu liikenne- ja viestintäministeriössä kiinteässä yhteistyössä Liikenneviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kaupunkien ja kuntien, ympäristöministeriön sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on nostaa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta 20 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 300 miljoonaa lisämatkaa.

Hallitus esitti liikennepoliittisessa selonteossa vuonna 2008 kevyen liikenteen toimintalinjauksen laatimista vuoteen 2020. Myös liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisessa ohjelmassa 2009-2020 asetettiin kevyelle liikenteelle määrällisiä tavoitteita.