null Käy keskustelemaan, aiheena kuljettajaopetuksen uudistaminen

Käy keskustelemaan, aiheena kuljettajaopetuksen uudistaminen

Tiedote 28.01.2014 08.47 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa Ota kantaa -kansalaisfoorumilla keskustelun ajokorttiin tähtäävän kuljettajaopetuksen järjestämisestä. Keskustelu on avoinna 28.1.-14.2.2014 välisenä aikana.

Liikenneturvallisuus on kuljettajakoulutuksen perimmäinen tavoite, mutta koulutuksen toteutustavoissa on liikkumavaraa. Nykyisen opetustunteihin perustuvien mallien haasteena ovat muun muassa opetustarjonnan alueelliset erot ja korkeaksi kohoavat hinnat.

Suomessa ajokorttiopetus ja raskaankaluston ammattipätevyyden suorittaminen rakentuu säännellyn ja määrämuotoisen opetuksen varaan. Taustalla on ajatus siitä, että riittävä harjoittelu tuottaa oppimistuloksia ja että koulutus yhdessä tutkinnon kanssa takaavat tarvittavat valmiudet.

Suomen mallista eroavia tapoja on käytössä esimerkiksi Englannissa, Hollannissa ja Ruotsissa, joissa ei vaadita pakollista ajokorttikoulutusta. Ajokortin suorittajan osaaminen mitataan vaativalla kuljettajantutkinnolla. Vaativasta tutkinnosta johtuen keskimääräiset opetusmäärät voivat olla jopa suuremmat kuin Suomessa.

Keskustelu löytyy osoitteesta https://www.otakantaa.fi. Keskusteluun voi osallistua nimettömänä, palveluun rekisteröityneenä tai vahvasti tunnistautuneena. Ohjeet palvelun käytöstä ja osallistumisen tasosta löytyvät palvelusta.

Erilaiset koulutusmallit vertailussa

Nykyinen ajokorttilaki ja sen kuljettajaopetusta koskevat säädökset mopokortin osalta tulivat voimaan kesäkuussa 2011 ja kokonaisuudessaan laki tuli voimaan tammikuussa 2013. Vuoden 2014 alussa ajokorttilakia muutettiin opetuslupaopetuksen osalta.

Ajokorttilain kokonaisuudistuksen tavoitteena oli erityisesti uusien kuljettajien liikenneturvallisuuden parantaminen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin selvitysten mukaan laki toimi tarkoituksen mukaisesti ja liikenneturvallisuus parantui erityisesti mopokortin suorittaneiden osalta. Toisaalta opetuslupaopetusta koskevien säädösten päivityksen yhteydessä nousi tarve tarkastella ja päivittää kuljettajaopetuksen järjestämistä ja sisältöä kokonaisuutena.

Liikenneministeri Merja Kyllönen asetti lokakuussa 2013 virkamiestyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää miten ajokorttiopetusta ja raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyyssäännöksiä tulisi muuttaa, jotta ne tukisivat parhaiten liikenneturvallisuutta ja toimisivat taloudellisesti tarkoituksenmukaisesti.

Ota kantaa -keskustelun tuloksia tullaan hyödyntämään työryhmän työn yhteydessä. Työryhmän työn on tarkoitus valmistua vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Silja Ruokola p. 0295 34 2367
Liikenneneuvos Kimmo Kiiski p. 0295 34 2304
Hallitusneuvos Eija Maunu, p. 0295 34 2571