Takaisin

Käyttäjät tyytyväisiä kiinteistöliittymiin

Käyttäjät tyytyväisiä kiinteistöliittymiin

Tiedote 03.05.2005 13.49 fi

Käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä kiinteistöjen yhteisiin laajakaistaliittymiin. Suomalaisista seitsemän prosenttia asuu kotitalouksissa, joissa on kiinteistöliittymä. Edullinen hinta ratkaisee useimmiten hankinnan.

Liikenne- ja viestintäministeriö teetti tutkimuksen kiinteistöliittymien yleisyydestä ja käyttäjien kokemuksista. Tutkimus on jatkoa selvityksille, joissa on tarkasteltu eri tekniikoilla toteutettuja laajakaistayhteyksiä.

Kiinteistöliittymiä oli vuoden vaihteessa 150 000-160 000 kotitaloudessa. Kiinteistöliittymä kiinnostaa laajemminkin. Niistä suomalaisista, joilla liittymää ei ole, lähes joka neljäs haluaisi sellaisen hankkia.

Kiinteistöliittymien etuna on edullinen hinta. Liittymän hinnaksi taloutta kohti tulee noin 10 euroa kuukaudessa, kun taloyhtiö omistaa laitteet ja tilaa vain Internet-liikenteen operaattorilta. Kun operaattori omistaa laitteet, liittymien hinnat ovat alimmillaan noin 20 euroa kuukaudessa.

Vastaajat pitivät kiinteistöliittymiä helppokäyttöisinä ja yhteyksiä riittävän nopeina tavanomaiseen Internetin käyttöön. Yrityskäyttöön ja pelaamiseen liittymien ei katsottu sopivan. Asuntoon tulevan yhteyden nopeus on kiinteistöliittymissä käytännössä enintään 1 megabitti sekunnissa.

Kiinteistöliittymien toimintaa valvova ylläpitäjä on usein taloyhtiön asukas, mikä helpottaa käyttötuen saatavuutta.

Kiinteistöliittymän hankkimista taloyhtiöön saattavat hankaloittaa toimijoiden epäselvät vastuut ja toimintamallien moninaisuus. Liittymän asiakkaana voi olla joko taloyhtiö tai kukin käyttäjä, ja liittymän laitteet voi omistaa joko operaattori tai taloyhtiö.

Ongelmia kiinteistöliittymän hankinnassa voivat tuottaa myös taloyhtiön päätöksentekomalli ja isännöitsijöiden haluttomuus hoitaa kiinteistöliittymää. Haastatellut isännöitsijät toivovatkin, että operaattorit ottaisivat suuremman vastuun kiinteistöliittymän hoitamisesta.


Kiinteistöliittymien ominaispiirteet: Jaettujen laajakaistaliittymien hyödyt ja haitat käyttäjille. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 36/2005. Myynti Edita Oyj, p. 0204 5005; tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta, p. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi. Julkaisu on pdf-muodossa ministeriön Internet-sivuilla www.mintc.fi


Lisätietoja:
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. 0400 812 509
tutkija Mikael Åkermarck, puh. (09) 160 28396, 0400 533 847