null Kehä III:n suunnittelukilpailu: Vasemmalle kääntymiset ja liikennevalot pois koko väylältä

Kehä III:n suunnittelukilpailu: Vasemmalle kääntymiset ja liikennevalot pois koko väylältä

Tiedote 29.05.2006 12.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ja
Tiehallinto tiedottavat:

Kehä III:n keskiosan liikenneongelmien ratkaisemisesta järjestetty ideointi- ja suunnittelukilpailu on ratkennut. Kilpailun voitti Ramboll Finland Oy:n työryhmä ehdotuksellaan "Kehto".

Ideakilpailun voittaja julkistettiin 29. toukokuuta. Palkinnot luovutti liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen. Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin, Espoon, Helsingin, Vantaan ja YTV:n järjestämän kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi rakennusneuvos Mikko Ojajärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Ideakilpailun tarkoituksena oli tuottaa suunnitelma, jolla liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa noin kymmenen vuoden sisällä ennen laajempien toimenpiteiden toteuttamista. Kilpailussa etsittiin ennen kaikkea innovatiivisia tie- ja katurakentamisen sekä liikenteen hallinnan ratkaisuja.

Voittanut ehdotus otetaan mukaan Kehä III:n parantamisen jatkosuunnitteluun. Myös muita palkittuja ehdotuksia hyödynnetään soveltuvin osin Kehä III:n kehittämisessä.

Kilpailun kohdealue oli Kehä III ympäristöineen Espoon, Vantaan ja Helsingin alueella Turunväylältä Vuosaaren satamatielle. Liikenteenhallinnassa kilpailu koski koko aluetta, muut toimenpiteet painottuivat Petikon ja Lentoasemantien väliselle alueelle.

Suurin osa ehdotuksista pohjautuu aiemmin laadittuun tiesuunnitelmaan. Tiesuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista on edelleen kehitetty minimiratkaisuja, joiden avulla sujuvuutta ja turvallisuutta pystytään parantamaan.

Kaikissa ehdotuksissa esitetään, että mahdollisuudet kääntyä vasemmalle poistetaan kokonaan Kehä III:lta. Liikennevaloja ei enää tarvittaisi, mikä parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta.


Voittajaehdotus "Kehto" poistaa pahimmat pullonkaulat

Palkintolautakunnan mukaan voittajaehdotuksessa puututaan sujuvuuden kannalta kriittisimpiin kohteisiin hyvillä ja perustelluilla rakentamisratkaisuilla.

Vantaankosken eritasoliittymä on ratkaistu ehdotuksessa parhaiten ja Vanhan Nurmijärventien liittymästä on poistettu länsipuolen rampit tiesuunnitelman mukaisesti. Kalliosolan eritasoliittymä on välttämätön vasemmalle kääntyvien liikennevirtojen poistamiseksi.

Ajoneuvoliikenteen sujuvuuden arvioidaan paranevan siten, että ajonopeudet Hämeenlinnanväylän ja Pakkalan välillä ovat vuonna 2015 ruuhka-aikoina 65-75 km/h, kun ne nykyisin ovat keskimäärin 35-50 km/h. Arkisin nopeudet romahtavat täysin lähes päivittäin.

Ehdotus oli telematiikaltaan laajin: keli- ja liikennetilanteen mukaan automaattisesti muuttuva nopeusrajoitus- ja tiedotusjärjestelmä kattaa osuuden Turunväylältä Vuosaaren satamatielle saakka.

Liikenneturvallisuuden kannalta samantasoisten ehdotusten joukossa Kehto erottuu hieman edukseen, koska Vantaankosken eritasoliittymään esitetään rinnakkaisramppeja. Järjestelyt pienentävät liittymän häiriöherkkyyttä ja parantavat siten liikenneturvallisuutta.

Joukkoliikenteen kohdalla Kehdon ehdotukset eivät palkintolautakunnan mukaan ole riittävän konkreettisia vaan ne vaativat tarkempaa suunnittelua ja toimenpiteiden täsmentämistä.

Kilpailussa toiseksi sijoittui ehdotus "Kaikki hyötyy". Työryhmä muodostui Tieliikelaitoksen, WSP LT-konsultit Oy:n, Matrex Oy:n ja Traficon Oy:n suunnittelijoista. Kolmannen palkinnon sai "Sydämensiirto", jonka takana oli Sito Oy:n ja Strafica Oy:n suunnittelijoita. Lisäksi palkintolautakunta päätti lunastaa yhden ehdotuksen.

Kilpailun alkusysäyksen antoi edellinen liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen syksyllä 2005 avatessaan Kehä III:n edellisen, Lentoasemantien ja Tikkurilan välisen parannushankkeen. Kilpailu käynnistyi vuodenvaihteessa. Mukaan hyväksyttiin neljä työryhmää, joista kolme jätti kilpailuehdotuksia. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä seitsemän ehdotusta.

Lisätietoja

tiejohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan tiepiiri, puh. 0204 22 2700
projektipäällikkö Ari Puhakka, Uudenmaan tiepiiri, puh. 0204 22 2930 tai 040 556 5533
palkintolautakunnan pj, rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
palkintolautakunnan jäsen, hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479