Kehärata-hankkeen asiantuntijaselvitys valmistui

Uutinen 05.11.2012 15.57 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut tilaamansa ulkopuolisen arvion Kehäradan lisätöihin liittyvistä epäselvyyksistä asiantuntijayritys KPMG:ltä. Kyse on Liikenneviraston ja Kehäradan pääurakoitsija Lemminkäinen Infran sovintosopimuksesta, joka koskee pohjaveden pinnan alenemisen aiheuttamia 2,4 miljoonan euron lisäkustannuksia Itäisen suuaukon rakennusurakassa. Sovintosopimuksen perusteita on julkisuudessa kyseenalaistettu.

KPMG:n Kehärata-selvitys toi esille Liikenneviraston johtamiseen, projektinhallintaan ja resursointiin liittyviä kehitystarpeita, joihin viraston tulisi kiinnittää jatkossa huomiota kaikissa merkittävissä infrahankkeissa.

Liikenneministeri Merja Kyllönen uskoo, että nyt valmistunut Kehärata-selvitys antaa uusia työkaluja Liikenneviraston johtamisprosessien parantamiseen.

- Kehäradan lisätöihin liittyvät epäselvyydet ovat esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun johtamisen prosessit eivät ole kohdallaan. Tämä surkeiden sattumusten sarja olisi ehkä vältetty, jos viraston sisäinen johtaminen ja dokumentaatio olisivat olleet paremmin hallinnassa. Nyt useat riskit realisoituivat, ministeri Kyllönen summaa.