null Kehyspäätös varmisti tärkeiden liikenne- ja viestintähankkeiden tulevaisuuden

Kehyspäätös varmisti tärkeiden liikenne- ja viestintähankkeiden tulevaisuuden

Uutinen 27.03.2013 13.27 fi

Hallitus vahvisti 27.3.2013 valtiontalouden kehykset vuosille 2014-2017. Liikenne- ja viestintäpolitiikkaa koskevat päätökset lisäävät omalta osaltaan yhteiskunnan kasvua ja kilpailukykyä.

Hallituksen päätös varmisti sen, että käynnissä olevat liikennehankkeet etenevät ja kaikki liikennepoliittisessa selonteossa nimetyt hankkeet päästään aloittamaan tällä hallituskaudella. Uusien hankkeiden ajoituksesta päätetään kevään aikana. Niiden valmistuminen siirtyy osittain kehyskauden jälkeisiin vuosiin.

Hallitus edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä toimilla, jotka alentavat yritysten kuljetus- ja logistiikkakustannuksia. Raskaan liikenteen mittoja ja massoja korotetaan. Tavoitteena on lyhyellä tähtäimellä saavuttaa 80-160 miljoonan euron vuotuiset säästöt logistiikkakustannuksissa. Pitkällä aikavälillä kuljetuskustannushyödyt saattavat nousta jopa 3 miljardiin euroon. Muutos tarkoittaa säästöjä logistiikkakustannuksissa ja helpottaa osaltaan elinkeinoelämän mahdollisuuksia sopeutua rikkidirektiivin aiheuttamiin kustannuksiin.

Liikennepolitiikan uusien toimintamallien kehittymistä vauhditetaan monipuolisilla liikennepolitiikan eri osa-alueisiin liittyvillä kokeiluilla. Hallitus jatkaa julkisten tietovarantojen avaamista.

Suomen kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi hallitus jatkaa selvitystyötä koskien Suomen ja Saksan yhdistävää Itämeren tietoliikennekaapelihanketta. Hallitus varasi määrärahat kyberturvallisuuskeskuksen perustamiselle.