Takaisin

Keskikaiteet vähentävät tehokkaasti vakavia kohtaamisonnettomuuksia

Keskikaiteet vähentävät tehokkaasti vakavia kohtaamisonnettomuuksia

Tiedote 19.09.2007 11.35 fi

Keskikaiteiden avulla vähennetään tehokkaasti kuolemaan johtavia kohtaamisonnettomuuksia. Onnettomuudet vähenisivät eniten, jos keskikaiteita rakennettaisiin Etelä- ja Keski-Suomen vilkkaille pääteille. Edullisinta on rakentaa keskikaide osuudelle, jossa tietä ei tarvitse leventää.

Liikenneturvallisuuden tutkimusohjelman tutkimuksessa selvitettiin keskikaiteiden kustannuksia ja niiden alentamista sekä onnettomuusmääriä ennen ja jälkeen keskikaiteen rakentamisen.

Keskikaideteillä kohtaamisonnettomuudet häviävät tutkimuksen mukaan lähes kokonaan. Hankkeiden liittymä- ja muut järjestelyt vähentävät myös muita vakavia onnettomuuksia. Kaikkien onnettomuuksien määrä säilyy kuitenkin ennallaan, sillä ohitus- ja yksittäisonnettomuudet lisääntyvät. Tämä johtuu kasvaneista nopeuksista ja lisääntyneistä ohituksista. Oleellista on kuitenkin vakavien onnettomuuksien huomattava väheneminen. Tehokkaimpia keskikaiteet ovat teillä, joissa on suuri liikennemäärä, korkeat nopeudet ja paljon raskasta liikennettä.

Keskikaiteiden kustannukset ovat Suomessa korkeita, sillä niiden rakentaminen edellyttää usein mm. kallista tien leventämistä. Tällöin kustannukset ovat 600 000-1 300 000 euroa kilometriltä. Keskikaiteita voidaan rakentaa teitä leventämättä nykyisille keskikaiteettomille ohituskaistateille. Sen sijaan nykyisillä suunnitteluperusteilla leveäkaista- ja leveäpiennarteiden leveys ei riitä.

Jotta pienellä rahalla saataisiin mahdollisimman paljon keskikaiteita, kannattaa toteutus aloittaa helpoimmista ja halvimmista kohteista. Kustannuksia voidaan alentaa eritasoliittymien vähentämisellä, sillä keskikaidetiet eivät välttämättä vaadi eritasoliittymää. Nykyisestä suunnitteluohjeiden mukaisesta tien leveydestä tinkimällä keskikaiteita voidaan rakentaa tietä leventämättä. Maatalousliikenteen vaatimia alikulkuja voidaan vähentää tilusjärjestelyillä.

Pääteiden kohtaamisonnettomuuksissa kuolee vuosittain 70-80 ihmistä. Suomessa on runsaat 50 kilometriä keskikaiteita muilla kuin moottoriteillä.

LINTU-ohjelman tutkimuksia esiteltiin hankkeen seminaarissa Helsingissä 19. syyskuuta. LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Ajoneuvohallintokeskuksen yhteinen liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämisohjelma.

Lisätietoja:
yli-insinööri Juha Valtonen, puh. (09) 160 28615 tai 040 865 3690
liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. (09) 160 28509 tai 040 552 9039