null Keskustelua kulutustapojen muuttamisesta

Keskustelua kulutustapojen muuttamisesta

Uutinen 02.03.2012 16.08 fi

Kulutustapoja muuttamalla voimme vähentää ympäristöhaittoja. Kestävämpi kuluttaminen voi edistää myös ihmisten hyvinvointia sekä luoda uusia työpaikkoja ja elinkeinoja. Kulutus voi muuttua, jos ihmisille annetaan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia toimia toisin.

Valtionhallinnon Otakantaa.fi-kansalaisfoorumilla on avoinna keskustelu, jossa kansalaisilta tiedustellaan muun muassa mikä mikä saisi hänet valitsemaan uutta ympäristöteknologiaa edustavan auton tai mikä kannustaisi kuluttajia muuttamaan tottumuksiaan ilmastopolitiikan tavoitteiden suuntaiseksi.

Suomessa valmistellaan ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön vetämänä uutta "Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa". Kansalaiset ovat osa ratkaisua, ja ohjelman valmisteluun voi vaikuttaa ottamalla asiaan kantaa.