null Kevitsan kaivostielle 5,6 miljoonaa euroa

Kevitsan kaivostielle 5,6 miljoonaa euroa

Tiedote 24.06.2008 10.51 fi

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa 5,6 miljoonan euron määrärahaa Kevitsan kaivosalueen tiehankkeeseen. Ministerivaliokunta käsitteli asiaa 24. kesäkuuta. Valtuus tien rakentamiseen otetaan valtion kolmanteen lisäbudjettiesitykseen.

Tiehanke toteutettaisiin aluksi yksityistienä, koska kaivoksen avaamista valmistelevien töiden aikataulu on kireä. Tien on tarkoitus valmistua vuoden 2009 lokakuun loppuun mennessä. Myöhemmin tie muutettaisiin maantieksi.

Valtio maksaisi noin seitsemän kilometrin mittaisen tien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset takaisin kaivosyhtiölle vuosina 2013 ja 2014 edellyttäen, että kaivostoiminta on silloin edelleen käynnissä.

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan Kevitsan kaivostie on hallituksen aktiivista työllisyys, alue- ja väyläpolitiikkaa.

- Hallitus reagoi elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin hankkeisiin nopeasti, kuten liikennepoliittisessa selonteossa on linjattu. Sama aktiivinen linja myös muissa elinkeinopoliittisesti tärkeissä kohteissa jatkuu. Pohjoisessa on useita lupaavia kaivosteollisuuden hankkeita, joiden infrarakentamiseen hallitus tulee osallistumaan, linjaa Vehviläinen.

Sodankylässä sijaitseva Kevitsan kaivos työllistää tuotantovaiheessa yli 200 henkeä.


Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260