null Kide-päivänä pohdittiin digitalisaation vaikutuksia

Kide-päivänä pohdittiin digitalisaation vaikutuksia

Uutinen 15.05.2014 16.02 fi

Oxford Internet Instituten professori Luciano Floridi Kide-päivässä 14.5. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti 14. toukokuuta viiden muun ministeriön kanssa toisen Kide-päivän Espoon Dipolissa. Päivän aiheena olivat digitalisaation haasteet ja uusien digitaalisten mahdollisuuksien löytäminen. Kide-päivänä julkaistiin myös uusi Kide-raportti, joka on luettavissa verkossa.

Kide-päivän teemaa käsiteltiin ministeriöiden älystrategioiden avulla. Strategioissa pohditaan digitaalisen murroksen vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Strategiatyötä on tehty laajassa yhteistyössä ministeriöiden kesken ja eri sidosryhmien kanssa.

Päivään osallistui lähes parisataa vierasta, joita olivat kutsuneet paikalle liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru uskoo, että digitaalisilla palveluilla voidaan saada aikaan seuraava tuottavuusloikka. Professori Luciano Floridi ja tutkija Vili Lehdonvirta puhuivat laajasti internetin yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Puheenvuoroissa nousi esille myös digitaalisuuden vaikutus työhön ja työpaikkoihin.

Ministeriöiden vetämissä työpajoissa esiteltiin meneillään olevia hankkeita ja pohdittiin vastauksia digitalisaation tuomiin haasteisiin eri aloilla. Samalla pohdittiin, miten digitaalisten palveluiden kehitystä voisi eri hallinnonaloilla vauhdittaa.

Kide-päivässä julkistettu Kide-digijulkaisu on tehty yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Julkaisussa esitellään eri hallinnonaloilla käynnistettyjä, älystrategioihin ja digitaaliseen kehitykseen liittyviä hankkeita.

Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima Kide-ohjelma on jatkuvasti käynnissä oleva, avoin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi digitaalisten palvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi.

Kide on yhteistyöverkosto, jossa jokainen vie toimia eteenpäin tahollaan ja toimintaedellytyksillään.

Kide-päivän kuvia löytyy Twitteristä #kidepaiva.