Takaisin

Kilpailu lisääntynyt laajakaistapalveluiden tarjonnassa

Kilpailu lisääntynyt laajakaistapalveluiden tarjonnassa

Tiedote 01.02.2005 10.02 fi

Keskenään kilpailevia laajakaistapalveluita on tullut selvästi lisää lähes koko maahan. Ainoastaan 12 kunnassa ei ole kilpailevaa laajakaistapalvelun tarjoajaa. Kolme vuotta sitten kilpaileva tarjonta puuttui 272 kunnasta. Koko maassa 94 prosentilla kotitalouksista oli marraskuussa mahdollisuus saada laajakaistayhteys.

Liikenne- ja viestintäministeriö teetti tutkimuksen kotitalouksille tärkeiden telepalveluiden saatavuudesta. Tutkimus tehtiin marraskuussa 2004 ja se oli jatkoa vuonna 2001 tehdylle tutkimukselle.

Laajakaistapalvelut ovat parhaiten saatavilla Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Näiden alueiden kunnissa palvelua tarjotaan kaikille tai lähes kaikille kotitalouksille. Heikointa laajakaistapalveluiden saatavuus on Lapin kunnissa.

Kolme vuotta sitten yleisintä laajakaistatekniikkaa eli ADSL-liittymiä tarjosi kussakin kunnassa keskimäärin 1,5 palveluntarjoajaa. Nyt joka kunnassa laajakaistapalveluita tarjoaa keskimäärin 3,1 teleyritystä.

Alueellisia eroja laajakaistapalveluiden saatavuudessa ei maakuntien välillä juuri ole. Erot ADSL-palveluiden saatavuudessa selittyvät lähinnä kunnan taajama-asteella. Vain kolmen kunnan alueella ADSL-palveluiden saatavuus jää alle 40 prosenttiin kotitalouksista. Kunnista neljässä viidestä yli 80 prosenttia kotitalouksista voi saada ADSL-yhteyden.

Muita laajakaistatekniikoita on tullut ADSL-tekniikan rinnalle viime vuosina. Näistä suosituin on kaapelimodeemiliittymä, joka on saatavissa 62 kunnan alueella.


Useammat operaattorit tarjoavat matkapuheluita

Muiden kuin laajakaistapalveluiden saatavuus on viime vuosina pysynyt ennallaan. Matkaviestinpalveluita tarjoavien operaattoreiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Valtakunnallisia matkaviestinnän palveluyrityksiä on tällä hetkellä kymmenkunta, kun niitä oli kolme vuotta sitten noin puolet vähemmän.

Perinteiset GSM-palvelut kattavat käytännössä koko maan. Katvealueita löytyy yhä vielä lähes asumattomilta Lapin ja Itä-Suomen alueilta sekä saaristosta. Matkaviestinnän markkinoille ovat tulleet myös nopeamman tiedonsiirron mahdollistavat ns. 2,5 sukupolven ja kolmannen sukupolven matkapuhelinpalvelut. Nämä palvelut kattavat noin viidesosan kotitalouksista, ja kattavuus paranee jatkuvasti.


Kiinteän verkon liittymä- ja puhepalveluiden saatavuus on kaikkialla Suomessa edelleen hyvä, vaikka näiden palveluiden kysyntä onkin kääntynyt laskuun. Uutena kiinteän verkon puhepalveluna markkinoille on tuotu laajakaistaista Internet-verkkoa hyödyntävät IP-puhepalvelut. Kotitalouksille palvelua tarjotaan yleensä laajakaistapalveluun liittyvänä puhekaistapalveluna. Lisäksi markkinoilla on tarjolla tietokonesovellutuksia ja puhelimia, joilla on mahdollista soittaa Internetin sisällä ilmaisia Internet-puheluita.

Tutkimuksen tekivät JP-Epstar Oy, Finnet Focus Oy ja Telecom Consulting Kangas.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, puh. (09) 160 28395


Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2004. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 6/2005. Julkaisu on saatavilla ministeriön internetsivuilta osoitteesta www.mintc.fi pdf-muodossa. Myynti Edita Oy, puh. 0204 5005, tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta,puh. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi
Aiempi julkaisu Kotitalouksien telepalveluiden alueellinen saatavuus (julkaisuja-sarja 5/2002) on myös saatavilla ministeriön internetsivuiltaMatkapuhelin lähes kaikilla 15-35-vuotiailla

Toisessa tutkimuksessa liikenne- ja viestintäministeriö selvitti yhdessä Viestintäviraston kanssa matka- ja lankapuhelinpenetraatiota ja matkapuhelinten kuuluvuutta.

Matkapuhelin oli viime syyskuussa 91 prosentilla suomalaisista. Lanka- tai matkapuhelin on 98,8 prosentilla. Pelkkä lankapuhelin on enää kahdeksalla prosentilla. 15-35-vuotiaista matkapuhelin on käytännössä kaikilla.

Verkkojen toiminnassa on edelleen parantamisen varaa. Joka kolmannella käyttäjällä on ollut ongelmia matkapuhelimen kuuluvuudessa. Alueelliset erot ovat suuria: eniten kuuluvuusongelmia on Kainuussa, 42 prosentilla, ja vähiten Pohjois-Pohjanmaalla, 22 prosentilla käyttäjistä.

Kuuluvuusongelmia havainneista lähes 60 prosentilla niitä oli vähintään kerran kuukaudessa ja 30 prosentilla kerran viikossa. Ongelmia esiintyy eniten kotona ja lähes yhtä paljon mökillä. Myös työmatkoilla ja työpaikoilla ilmenee kuuluvuusongelmia.

Viestintävirasto valvoo matkapuhelintoimintaa. Tutkimus on tarkoitus uusia ensi syksynä.

Lisätietoja:
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) 160 28725
viestintäverkkoasiantuntija, Pekka Sillanmäki, Viestintävirasto, puh. (09) 6966 876