null Kilpailulla ideoita kuntien kestävään kehitykseen

Kilpailulla ideoita kuntien kestävään kehitykseen

Uutinen 15.02.2010 15.10 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on kumppanina mukana Tekesin ja Kuntaliiton kunnille järjestämässä kilpailussa, jossa etsitään kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän hankkeita.

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja kestävän kehityksen edistämisessä oman toimintansa ja kuntalaisten arjen kautta. Kilpailun toivotaan antavan kunnille ideoita oman kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi kestävällä tavalla.

Kilpailuun voivat osallistua kunnat ja niiden liikelaitokset, kuntien omistamat yhtiöt ja kuntayhtymät. Idean voi esittää myös ryhmä, jossa on mukana kunnallisen toimijan lisäksi yrityksiä tai muita kuntia. Kilpailuehdotukset voivat liittyä esimerkiksi maankäytön suunnitteluun, liikkumiseen, väylä- ja verkkoratkaisuihin, jäte- ja vesihuoltoon, uusiutuvan energian hyödyntämiseen, rakentamiseen tai palveluihin.